پیوندها

site

آیاپیر

هفت تپه

چغازنبیل

گنبد سلطانیه

روستای ماسوله

روستای تاریخی میمند

تخت سلیمان

محوطه تاریخی بیستون

ارگ بم

تخت جمشید

باغهای ایرانی

 

 hi

 

سیری در ایران

World heritage

Earth watch institute

unesco

بنیاد ایران شناسی

سازمان هواشناسی

مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سازمان جغرافیایی

 

mu

موزه ملی ایران

کاخ موزه سعد آباد

موزه رضا عباسی

مجموعه فرهنگی، تاریخی نیاوران

موزه هنرهای معاصر ایران

موزه گلستان

موزه آبگینه

 

miras

پرتال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خبرگزاری گردشگری

پژوهشکده مرمت آثار تاریخی

مرکز اسناد میراث فرهنگی

پژوهشکده مردم شناسی

پژوهشکده هنرهای سنتی

دفتر معاونت حفظ و احیا

سازمان مناطق گردشگری

 

unions

اتحاديه هتلداران مشهد

اتحاديه هتلداران اصفهان

اتحاديه هتلدارادن اردبيل

اتحاديه هتلداران شيراز

گروه هتلهای کيش

گردش و سفر اينترنی و رزرو هتل و تور

 

des

Austria

http://www.austria-tourism.at/

France

http://www.franceguide.com/

Germany

http://www.germany-tourism.de/

Greece

http://www.gnto.gr/

Italy

http://www.enit.it/

Netherlands

http://www.holland.com/

Russia

http://www.russiatourism.ru/

Spain

http://www.tourspain.es/

Switzerland

http://www.myswitzerland.com/

Turkey

http://www.tourismturkey.org/

Brazil

http://www.turismo.gov.br/

Mexico

http://www.promotur.com.mx/

Australia

http://www.australia.com

China

http://www.cnta.gov.cn/lyen/index.asp

Malaysia

http://tourism.gov.my/

Thailand

http://www.tourismthailand.org/

India

http://www.tourismofindia.com/

Egypt

http://www.visitegypt.gov.eg/

Lebanon

http://www.lebanon-tourism.gov.lb/

Saudi Arabia

http://www.sct.gov.sa

Kenya

http://www.magicalkenya.com/

Morocco

http://www.tourisme-marocain.com/

South Africa

http://www.southafrica.net/

Tunisia

http://www.tourismtunisia.com/