تاریخ و فرهنگ

     
 
بررسی باستانشناسی آثار معماری دوره قاجار شهرستان ملایر ( با هدف ارایه راهکارهایی برای توسعه توریسم فرهنگی)
عنوان
 
مجید ساریخانی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی، تابستان 1381
گردآورنده
 
دکتر الیاس صفاریان
استاد راهنما
 
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
اطلاعات نگهداری
 
چکیده
 
     
رابطه عوامل فرهنگی با سطح مشارکت در گردشگری جامعه محور
عنوان
 
فرشته فاضل بخشی - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
 
دکتر محمود ضیایی
استاد راهنما
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 980
اطلاعات نگهداری
 
فعلاً موجود نیست
چکیده