ثبت آن لاین پیامک منطقه ای

از امکانات اولیه پنل SMS   امکان ارسال پیام به صورت منطقه ای و ارسال به شماره های فعال یک پیش شماره می باشد .در ابتدای سال 91 با همکاری اپراتور شرکت ارتباطات سیار این امکان فراهم گردیده است که درخواست شما به صورت آن لاین و بدون وقفه به سمت مخابرات ارسال گردد . زین پس درخواست های کاربران بدوه هیچ وقفه ای به سمت مخابرات ارسال می گردد و پیام شما پس از تایید واحد فروش مخابرات آماده ارسال می گردد .  لازم به ذکر است که این امکان نیز مانند سایر امکانات در پرتال نمایندگان به روز رسانی شده است و دیگر نمایندگان گرامی احتیاجی به ارسال فرم درخواست بالک ندارند .