هتل ها

اطلاع رسانی به مشتریان درباره خدمات جدید؛

اطلاع رسانی به کارمندان بابت خدمات جدید و اخبار و هماهنگی جهت تغییر شیفت ها؛

ارسال منو غذای هر وعده از طریق پیام کوتاه به مسافران ؛

سفارش غذا توسط مسافرین از طریق پیام کوتاه ؛

ارسال صورتحساب مسافر از طریق پیام کوتاه ؛

ارسال پیام کوتاه تبریک اعیاد و مناسبت ها ؛

اطلاع رسانی جشنواره ها و سمینارها ؛

ایجاد نظر سنجی و مسابقه با پیام کوتاه ؛

ایجاد روابط عمومی از طریق پیام کوتاه ؛

ارسال پیام کوتاه خوشامدگویی و سفر به خیر به مسافران ؛

اطلاع رسانی سریع جهت ارائه تخفیف به مناسبات مختلف به مسافران و مشتریان ثابت هتل ؛

پاسخگویی اتوماتیک جهت رزرو اتاق ها ؛

امکان ذخیره سازی شماره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها در زمان مورد نیاز ؛

و در پایان مدیریت هتل ها با استفاده از این ویژگی سامانه می توانند کیفیت خدمات خود را با ارسال پیامک قدردانی و تشکر پس از خارج شدن مسافر از هتل ، ارتقا دهند . آنها همچنین می توانند در صورتی که مسافر وسیله ای را در هتل جاگذاشته باشد ، آن را با پیامک اطلاع دهند.