دانشگاه ها

 اعلام نمرات دانشجویان ؛

اعلام جلسات کاری با همکاران ، پرسنل ، اساتید ، دانشجویان ؛

ارسال خبرنامه به دانشجویان ؛

ارسال خبر نامه به اساتید؛

برگزاری مسابقات پیامکی بین دانشجویان ؛

امکان اختصاص خط مجزا به معاونت های مختلف دانشگاه ؛

دانشجویان با ارسال پیامک از روز امتحان و همچنین روز ثبت نام و تاریخ شروع ترم جدید آگاه می شوند ؛

برگزاری انتخابات دانشجویی و نظر سنجی ؛

امکان دریافت نظرات و انتقادات دانشجویان و اساتید ؛

اطلاع رسانی جهت نمایشگاهها و دفاعیه دانشجویان ؛

ارسال پیامک تبریک و تهنیت در مناسبت ها برای دانشجویان و اساتید ؛

اعلام ابلاغیه ، بخشنامه ها ، و مصوبات به صورت ساده و آنی .