روابط عمومی

ارسال پیام های تبلیغاتی و اطلاع رسانی ؛

امکان ارسال فلش اس ام اس ؛

انتشار اخبار سازمانها ؛

ارسال خبرنامه شرکت ها به عموم ؛

امکان دریافت پیشنهادها و انتقادات مردمی ؛

امکان ارسال پیامک های تربیتی به خانواده کارکنان؛

نظر سنجی محصولات در میان عام مردم ؛

ارسال پیامک های افزایش انگیزه به کارکنان ؛

ارسال لیست جدیدترین محصولات .