فرهنگسراها

با جمع آوری یک پایگاه داده ای از مشتریان و علاقمندی های آنها با استفاده از یک پیامک آنها را از کتابهای چاپ شده در حوزه علاقمندی ایشان مطلع نمایید ؛

برگزاری مسابقات فرهنگی بدون نیاز به ارسال پستی جوابها؛

دریافت انتقادات و پیشنهادات و شکایات هنر جویان ؛

با ارسال یک پیامک هنرجویان را جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی مطلع می سازید.

ارسال آخرین اطلاعیه ها به هنر جویان و کارمندان ؛

اطلاع رسانی جهت برگزاری جلسات ، سمینارها و همایش ها؛

برقراری ارتباطی سریع و دو طرفه با مخاطبان ؛

توانمدی شما را جهت ارائه خدمات به هنر جویان را چندین برابر می کند.