مطالعه تطبیقی گردشگری با دوچرخه در ایران و هلند (مطالعه موردی اصفهان و آمستردام)

مطالعه تطبیقی گردشگری با دوچرخه در ایران و هلند (مطالعه موردی اصفهان و آمستردام)
عنوان
 
مهدی رحیمی پردنجانی، پایان نامه کارشناسی ارشد گردشگری، دانشگاه سمنان- دانشکده گردشگری
گردآورنده
 
علی اکبر امین بیدختی
استاد راهنما
 
 
دانشگاه سمنان- دانشکده گردشگری
اطلاعات نگهداری
 
 
   

این مطالعه، به دنبال بررسی تأثیر عوامل تأثیرگذار بر روی افزایش جذابیت گردشگری در شهر اصفهان با تأکید بر استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه و یک جاذبه گردشگری با انجام یک مطالعه تطبیقی و راهبردی و زیرساختی انجام شده در کشور هلند به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه گردشگری با دوچرخه است. توجه اصلی در این اثر در کشور هلند به شهر آمستردام به دلایل تشابهات متعدد با شهر اصفهان و در نهایت ارائه راهکارهای قابل اجرای پیشنهادی است. هدف اصلی پاسخ به این سوال است که چرا با وجود آب و هوای مساعد و مناطق گردشگری تاریخی و طبیعی فراوان و پتانسیل­های طبیعی و گردشگری بالای شهر اصفهان در زمینه گردشگری با دوچرخه در سطح شهر اصفهان و حومه توجه جدی به گردشگری شهری با دوچرخه به عنوان یکی از شاخه­های در حال گسترش گردشگری نوین نگردیده تا از پتانسیل­های موجود در این زمینه بهره­برداری بهتری شود.