Tourism and Development

Tourism and Development
نام
Richard Sharpley and David J. Telfer
مولف / مترجم
Channel View Publications: 2002
سال و محل نشر
 
توضیح