اقتصاد گردشگری

رابطه ی گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای ایران و ترکیه
عنوان
 
مسعود نیازی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران ، 1393
گردآورنده
 
زهرا کریمی موغاری
استاد راهنما
 
دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران ، 1393
اطلاعات نگهداری
 
چکیده
 

 

آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت بر بخش گردشگری کشور
عنوان
 
حسنیه ماحوزی - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
 
دکتر محمدرضا فرزین
استاد راهنما
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 812
اطلاعات نگهداری
 
فعلاً موجود نیست
چکیده
 
     
بررسی عوامل مؤثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران
عنوان
 
علیرضا موحدی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی ، دی 1374
گردآورنده
 
دکتر قاسم انصاری رنانی
استاد راهنما
 
دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی ، دی 1374
اطلاعات نگهداری
 
چکیده
 
     
بررسی وضعیت بازار خدمات (خدمات توریسم و حمل و نقل) در کشورهای عضو گروه 8-D و شناسایی پتانسیلها و مزیت ها در این کشورها
عنوان
 
مونا تاسان، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، بهمن 1385
گردآورنده
 
دکتر رضا نجارزاده
استاد راهنما
 
دانشگاه تهران، دانشکده علوم اقتصادی
اطلاعات نگهداری
 
چکیده
 
     
تأثیر اشتغال بر كاهش فقر در دو بخش خدمات گردشگري و بيمارستاني
عنوان
 
ابتهال زندي، پایان ‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبايي، ارديبهشت 1389
گردآورنده
 
دكتر محمدرضا فرزين
استاد راهنما
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی
اطلاعات نگهداری
 
چکیده
 
     
نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران و راههای گسترش آن
عنوان
 
غلامرضا یوسفی پور، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد
گردآورنده
 
دکتر حسین باهر
استاد راهنما
 
دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، تابستان 1379
اطلاعات نگهداری
 
چکیده