نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران و راههای گسترش آن

نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران و راههای گسترش آن
عنوان
 
غلامرضا یوسفی پور، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد
گردآورنده
 
دکتر حسین باهر
استاد راهنما
 
 
دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، تابستان 1379
اطلاعات نگهداری
 
 
   

صنعت گردشگری صنعتی است چند کاره در دهه های اخیر به عنوان یک منبع برای توسعه پایدار مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است اثرات اقتصادی گردشگری دردهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این اثرات می توان به کسب درآمد ارزی ، افزایش درآمد ملی جامعه میزبان ، افزایش درآمد دولت ، افزایش سرمایه گذاری ، توزیع مجدد ثروتهای بین المللی ، افزایش اشتغال نیروی کار ، توسعه صنایع دستی و کالاهای محلی را نام برد.

کشور ایران از نظر دارا بودن جاذبه های گردشگری در ردیف ده کشور اول جهان قرار دارد. و دارای جاذبه های متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و... است که می تواند برای خارجیان دیدنی باشد و عده زیادی را برای بازدید از این آثار روانه کشور کند که باید برای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرند از طرفی موانعی نیز در راه توسعه گردشگری وجود دارد که ، ضعف شدید تبلیغات داخلی و خارجی ، تعدد مراکز تصمیم گیری و کمبود امکانات حمل و نقل و اقامتی را می توان ذکر کرد که باید در رفع آنها کوشش شود .

با مقایسه بین درآمدهای گردشگری ایران و جهان ملاحظه می شود که سهم ایران از این درآمدها تنها یک درصد است و این امر خالی از آن است که در برنامه های عمرانی و توسعه کشور به گردشگری توجه گردشگران وارد شده به کشور وایرانیان  خارج شده از کشور نشان می دهد که تراز درآمد این بخش رقم زیادی کسری دارد و درآمد های گردشگری حتی نیمی از هزینه های آن را پوشش نمی دهد.