صنعت توریسم از منظر فقه

صنعت توریسم از منظر فقه
عنوان
 
مرتضی مختاری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان،دانشکده الهیات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شهریور 1386
گردآورنده
 
دکتر رضا الهامی
استاد راهنما
 
 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان،دانشکده الهیات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
اطلاعات نگهداری
 
 
   

دین اسلام در کلیه شئون و روابط انسانی دخالت کرده و برای همه مقرراتی وضع کرده است، لیکن این بدان معنا نیست که برای هر موضوع با عنوان ویژه و متداول امروزی آن ، حکم خاصی مقرر داشته است، بلکه گاهی کلیات و یا اصول و قواعدی وضع فرموده که می توان از آن ، حکم موضوع مورد نظر را به دست آورد.

از آنجایی که صنعت توریسم از مباحثی نو بوده و در منابع و متون فقهی ، مطالب زیادی در زمینه به عنوان یک صنعت یافت نمی شود، لذا وظیفه فقها و پژوهشگران فقه است که با توجه کامل به شرایط زمان و مکان، پس از اثبات مشروعیت این صنعت ، احکام و قواعد مربوط به آن را با کمک منابع و مصادر فقهی به دست آورده و تبیین نمایند.

مواردی مانند: انواع سفر بر اساس حکم شرعی؛ دستورها و احکام قرانی درباره سیر و سفر، اهمیت سیر و سفر در احادیث و سیره معصومان حقوق و وظایف جهانگردان غیر مسلمان در سرزمین های اسلامی و همچنین جهانگردان مسلمانی که به گردشگری می پردازند؛ مسائل و محدودیت های زنان در صنعت توریسم ، آداب معاشرت و همزیستی با گردشگران غیر مسلمان،بازدید جهانگردان غیر مسلمان از مکانهای مقدس مذهبی و همچنین احکام خرید و فروش با غیر مسلمانان در صنعت توریسم و ... در این پژوهش سعی نموده ایم با استفاده از آیات قرآن ، احادیث و سیره معصومان(ع) و همچنین اقوال فقها، در حد توان، مسائل مربوط به صنعت توریسم از دیدگاه فقه را بررسی نموده و احکام شرعی مربوط به آن را تبیین نمائیم.