اصول طلايي كسب و كار در صنعت گردشگري

نام: اصول طلايي كسب و كار در صنعت گردشگري
مولف: محمدجواد حافظي
ناشر: بوستان كتاب قم
سال و نوبت چاپ: اول، 1385

فصول کتاب: فقه و صنعت جهان گردي، گردش گري در قرآن، اصل نخستين در برخورد با غير مسلمانان ،بازديد جهان گردان غير مسلمان از مكان ها ي مقدس و ...