اصول بازاریابی خدمات مسافرتی و گردشگری

نام: اصول بازاریابی خدمات مسافرتی و گردشگری

مولف: محمد مهدي كتابچي
ناشر: فرس
سال و نوبت چاپ: اول 1383