جامعه‌شناسي مصرف (گردشگري و خريد)

hamemasraf

نام: جامعه‌شناسي مصرف (گردشگري و خريد)

مؤلف: دالن جي. تيموتي
مترجمين: علي‌اصغر سعيدي ، مهدي حسين‌آبادي
ناشر: جامعه شناسان
سال و نوبت چاپ: اول 1388
 هدف اين كتاب بررسي رفتار توريست‌ها در لحظاتي است كه دست به خريد مي‌زنند و اين بررسي‌ها اين دو پديده را، به هم به خوبي پيوند زده است. مصرف فراغتي، خريد و توريسم؛ خريد تفريحي، اوقات فراغت و كار؛ خريد گردشگري؛ خريد توريستي؛ توريست‌ها چه مي‌خرند؛ مكان‌هاي خريد و بافت آنها؛ مسائل مديريتي اماكن و مردم؛ و نتيجه‌گيري عنوان‌هاي فصل‌هاي كتاب است.