مدیریت گردشگری پایدار در ذخیره ­گاه زیست کره توران (استان سمنان)

مدیریت گردشگری پایدار در ذخیره­گاه زیست کره توران (استان سمنان)

عنوان
 
محسن کوشکی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه سمنان، دانشکده گردشگری، 1392
گردآورنده
 
سعید خداییان
استاد راهنما
 
 
دانشگاه سمنان، دانشکده گردشگری
اطلاعات نگهداری
 
 
   

 

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع جهان در حال حاضر نیازمند مدیریت یکپارچه­ای می­باشد تا بتواند به اهداف خود در چارچوب توسعه پایدار دست یابد. به کارگیری این شیوه از مدیریت در صنعت گردشگری و خصوصاً اکوتوریسم، نیازمند در اختیار داشتن ابزار و روش­های مناسب مدیریت پایدار است که سیستم پایش پایداری گردشگری بخش مهمی از آن به شمار می­رود. در این پژوهش، مولفه­ها و شاخص­های گردشگری پایدار بر اساس ادبیات گذشته و نظر کارشناسان و خبرگان برای سنجش پایداری اکوتوریسم در ذخیره­گاه زیست­کره توران به کار گرفته شده است. مطالعه میدانی از طریق پرسش­نامه و مصاحبه در جامعه گردشگران، مردم محلی و تسهیل­گران صنعت گردشگری با استفاده از نمونه­گیری باطبقه­بندی بر اساس هزینه ثابت انجام شد. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری استفاده شده است. در حال حاضر، فعالیت­های متنوع گردشگری با توجه به پتانسیل بالای منطقه در آن برنامه‌ریزی و اجرا نمی­شود و موقعیت فعلی منطقه از نظر هر سه بعد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی وضعیت ناپایداری دارد که می­بایست با طرح­ریزی راهبردهای مدیریت پایدار گردشگری و اجرای برنامه­های عملی به سمت تبدیل آن به مقصدی مناسب در سطح ملی و منطقه­ای تلاش شود.

الهام حاجی غلام سریزدی