گردشگري در 20 كشور جهان

نام: گردشگري در 20 كشور جهان
مولف: احمد دیناری
ناشر: واژگان فرد
نوبت چاپ: اول،1389