اطلاع رسانی سیاحتی و راهنمای گشت، تور، در صنعت ایرانگردی و جهانگردی

نام: اطلاع رسانی سیاحتی و راهنمای گشت، تور، در صنعت ایرانگردی و جهانگردی
مولف: همیرا زمانی فراهانی
ناشر: نور گیتی
سال و نوبت چاپ: اول 1382