مروري بر صنعت گردشگري

نام: مروري بر صنعت گردشگري
مولف: دكتر سيمين تولايي
ناشر: دانشگاه تربيت معلم
نوبت چاپ: اول،1386
فصول كتاب: نگارنده در اين كتاب نخست ضمن بيان اصول جهان‌گردي و گردشگري انواع گردشگران، محيط‌هاي گردشگري و تاريخچه‌ي گردشگري را بررسي و سپس تاثيرات اقتصادي و نيز فرهنگي ـ اجتماعي اين امر را ارزيابي مي‌كند. وي در ادامه انواع تاثير گردشگري بر محيط زيست، مبارزه با آثار سوء آن و مبحث اكوتوريسم را مطرح مي‌سازد. در بخش بعدي نيز رابطه‌ي گردشگري و توسعه‌ي پايدار در جامعه و اهداف و ويژگي‌هاي گردشگري پايدار را بررسي كرده و به مبحث برنامه‌ريزي براي گردش‌گري در سطوح مختلف و مرور سابقه‌ي گردشگري‌ها در ايران مي‌پردازد. بخش پاياني به مرور آمار گردشگري بين‌المللي اختصاص دارد.