خدمات صنعت گردشگري

نام:خدمات صنعت گردشگري
مولف:بهرام رنجبريان - محمد زاهدي
ناشر: چهار باغ
سال و نوبت چاپ:  اول، 1386

فصول کتاب: صنعت گردشگري،  تور گردان ها، دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، صنعت حمل و نقل، صنعت هتلداري و خدمات اقامتي، رستوران و خدمات پذيرايي و ...