صنعت هتلداری و گردشگری

نام: صنعت هتلداری و گردشگری
مولف: محمدرضا آشتیانی (به اهتمام)، جواد امامی زاده (به اهتمام)
ناشر: رسانه تخصصي
سال و نوبت چاپ: اول 1386