توريست و جهانگرد كيست

نام:توريست و جهانگرد كيست
مولف: حسین صدر خوانساری
ناشر: کتابسرای تندیس
سال و نوبت چاپ: اول، 1381
فصول کتاب: سیاحت و جهانگردی، انگیزه و هدف مسافرت و مقدمات مسافرت، شناخت ناهنجاریها، کجا را برای سیاحت و جهانگردی انتخاب کنیم، نقش جهانگردی در اقتصاد کشورها، بازاریابی و تامین رفاه جهانگردان