پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسب روز جهانی گردشگری

index

روز جهانی گردشگری امسال بر قابلیت جهانی گردشگری در توسعه اجتماعی-اقتصادی تأکید دارد. امروزه، با وجود بیش از یک میلیارد گردشگر بین المللی که هر ساله در جهان سفر می کنند، گردشگری به یک نیروی قدرتمند و تحول آفرین تبدیل شده است که تفاوتی حقیقی در زندگی میلیون ها انسان ایجاد می کند.

 

 

 

 

 

 

 

قابلیت گردشگری در توسعه پایدار قابل ملاحظه است. گردشگری، به عنوان یکی از بخش های اصلی اشتغال در جهان، فرصت های مهم معیشتی پدید آورده و به کاهش فقر و ایجاد توسعه ای فراگیر کمک می کند.

از آنجا که گردشگری بر دیدار ملل مختلف استوار است، این بخش می تواند درک چندفرهنگی را بپروراند و موجب ارتقای آگاهی از نیاز به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی شود.

حال که جهان برای اتخاذ یک برنامه جدید توسعه پایدار آماده می شود، گردشگری باید برای توانایی اش در ایجاد شغل، ترفیع محصولات و فرهنگ محلی و حمایت از حفظ و استفاده پایدار از زیست بوم های آبی و خاکی شناخته شود.

بیایید تا با همکاری یکدیگر قابلیت شگرف گردشگری در ایجاد رشد همه جانبه اقتصادی، حفظ محیط زیست و پیشبرد توسعه پایدار و یک زندگی شرافتمندانه برای همه را به حداکثر برسانیم.

{jcomments on}