همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالشها و راهکارها: مهر 1389

دپارتمان گردشگري و هتلداري مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريف با هدف جستجوي راهكارهاي مناسب، اقدام به برگزاري همايش ملي "مديريت و توسعه گردشگري؛ چالش‏ها و راهکارها" نموده است. در اين همايش علاوه بر ايجاد بستري براي متوليان، كارشناسان و متخصصان حوزه گردشگري به‌منظور ايجاد تعاملات سازنده و هم‌افزايي سازمان‌هاي ذينفع، سعي خواهد شد تا راهكارهاي عملياتي براي ارتقاي زيرساخت‌هاي گردشگري در جهت ايجاد ارزش افزوده از اين صنعت ارائه گردد. جهت دریافت بولتن حاوی اطلاعات این همایش کلیک نمایید