معرفی کارگاه­هاي آموزشي همايش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش‌ها و راهکارها: آذر 1389

فرزین شواخ، مدیر ارتباطات همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش‌ها و راهکارها: با توجه به ضرورت مقوله آموزش در ارتقاي سطح دانش مديران و كارشناسان حوزه گردشگري و هتلداري، در اين همايش كارگاه­هاي آموزشي حرفه­اي در حوزه­هاي مرتبط برگزار خواهد شد که جزئیات آن‌ به شرح پیوست خواهد بود. جهت مطالعه ادامه مطلب و و دریافت پیوست حاوی جزئیات کلیک نمایید