شهریور 90: همایش ملی"مدیریت و توسعه گردشگری ؛ چالش ها و راهکارها"

 


گرامیداشت روز جهانی جهانگردی با شعار"گردشگری ارتباط دهنده فرهنگ ها"

شش مهرماه

دانشگاه صنعتی شریف

برنامه کلیدی همایش:

سخنرانی جناب آقای دکتر روستا آزاد – رئیس دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی جناب آقای دکتر احمد زاده – رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و معاون رئیس جمهور

  سخنرانی دبیر کمیته علمی همایش – جناب آقای دکتر ضرغام – عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

پانل " برنامه ریزی توسعه گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار با مشارکت دانشگاه ای پی یو ژاپن با حضور پرفسور کوپر و جناب آقای دکتر وفاداری

  پانل " بررسی شعار روز جهانی جهانگردی و تاثیر آن ها بر توسعه گردشگری از سال 1981 تا 2011 " با مشارکت انجمن صنفی راهنمایان تور استان تهران

  ارائه 3 عنوان مقاله از مقالات برگزیده دبیرخانه همایش(یک عنوان از مقاله ها با حضور دکتر فروزنده معاون محترم منابع انسانی رئیس جمهور( ارائه خواهد شد

کارگاه آموزشی ضرورت نقش ایمنی، بهداشت، محیط زیست ( اچ اس ای) در صنعت گردشگری – جناب آقای دکتر قلی زاده – عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی ( این کارگاه برای اولین بار در ایران برگزار خواهد شد.)

سخنرانان همایش:

جناب آقای دکتر روستا ؛رئیس دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای دکتر احمدزاده ؛رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و معاون رئیس جمهور

جناب آقای دکتر فروزنده ؛ معاون منابع انسانی رئیس جمهور

جناب آقای دکتر ضرغام ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

پانل :

ژاپن APU 1-"برنامه ریزی توسعه گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار " با مشارکت دانشگاه

با حضور:

ی پرفسور کوپر ؛ مشاور سازمان جهانی گردشگری

ژاپن ای پی یودکتر وفاداری ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه

2- "بررسی شعار روزهای جهانی جهانگردی در سال 1981 تا 2011 و تاثیر آنها بر توسعه فرهنگ گردشگری " با مشارکت انجمن صنفی راهنمایان تور استان تهران

فرم ثبت نام در همایش

اطلاعات کارگاه های آموزشی