برگزاري همایش تخصصی انتظارات و الزامات صنعت گردشگری در تدوین برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

همایش تخصصی انتظارات و الزامات صنعت گردشگری در تدوین برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 7مهر در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود. دکتر ابراهیمبای سلامی ،مدیر عامل و دبیر انجمن علمی گردشگری ایران، با اعلام اين خبر در آستانه برنامه‌ریزی برای هفته  گردشگری گفت: باتوجه به اهمیت نقش مرجعیت علمی انجمن علمی گردشگری ایران و به کارگیری نظریه های تخصصی و ضرورت نظارت و پیگیری رویکرد کارشناسانه علمی و تجاری به صنعت گردشگری در تدوین برنامه ششم توسعه، این انجمن درنظر دارد همایش تخصصی انتظارات و الزامات صنعت گردشگری در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی کشور  را به مناسبت هفته جهانی گردشگری روز دوشنبه 7مهر ماه برگزار کند.

دبیر اجرایی این همایش همچنین ازتمامی کارشناسان گردشگری و متخصصین تدوین برنامه های پنجساله توسعه کشور دعوت کرد تا در تدوین بخش گردشگری برنامه ششم توسعه انجمن را یاری رسانده و دراین همایش حضور یابند.گفتنی است 5 مهرماه مصادف با روز جهانی گردشگری اولین روز این هفته است.

thumbpic