کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

 

 در قرن بیستم توسعه صنعت و وسائط حمل‌و‌نقل منجر به افزایش سفر و در نتیجه رشد شگفت‌انگیز گردشگران شده است. اما طی دو دهه اخیر گردشگرى تبديل به یکی از جلوه‌های بارز تمدن بشرى و از پايه‌هاى اصلى توسعه تفاهم بين فرهنگى شده است. گردشگری آميزه‌اي از فعاليت‌هاي گوناگون از حمل‌و‌نقل و تغذيه تا اقامت و مديريت رويدادها است كه در جهت خدمت رساني به گردشگران، به صورت زنجيره‌اي بهم پيوسته ايفاي نقش مي‌كنند. شناخت ابعاد متنوع تأثير این فعالیت‌ها بر توسعه ملى و زندگى اجتماعى مردم، نیازمند هم‌اندیشی متخصصین رشته‌هاى مختلف و ارتباط موثر و انتقال تجارب دست‌اندركاران آنست. تنها در چنين گردهمایی‌هایی امكان آشنايى با مسايل و چالش‌هاى توسعه از يكسو و ارائه راهكار براى برون‌رفت از تنگناها، از سوى ديگر امكان پذير می‌گردد. کمتر فعاليت ديگرى به اندازه گردشگرى می‌تواند اين تعداد نيروى انسانى را مستقيم و غيرمستقيم به‌كار گيرد؛ جنبه‌هاى گوناگون زندگى انسان اعم از فرهنگى، اجتماعى، زيست‌محيطى، اقتصادى و سياسى جوامع را متأثر سازد و موجب تغيير در رفتار، نگرش و تمايلات مردم شود. "کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی" برآن است تا با حمايت انديشمندان و محققین رشته‌هاى مختلف، زمينه ارتقا توانمندی‌ها و ظرفيت‌های توسعه گردشگری فراهم نموده و بستر مناسبی باشد برای ارائه آخرین پژوهش‌ها و مطالعات در حوزه گردشگری.  posternew
محورهای همایش

گردشگری، محیط زیست و توسعه پایدار

-         گردشگری، اقلیم و حفظ منابع طبیعی

-         گردشگري و توسعه پايدارشهری و روستایی

-         گردشگری، شهرسازی وتوسعه پایدار

-         تنوع اقلیمی، اکوتورسیم و گردشگری طبیعی

-         گردشگری و انرژی های نو و پایدار

معماری، شهرسازی و توسعه گردشگری

-         توسع کالبدی و گردشگری شهری

-         میراث معماری و گردشگری تاریخی

-         توسعه کالبدی و گردشگری روستایی

-         مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و توسعه گردشگری

 جفرافیا و توسعه گردشگری

-         گردشگري سلامت و پزشکی

-         جوانان، تفریحات و گردشگري ورزشي

-         گردشگری، موانع حقوقی، چالش‌ها و راهکارها

-         سازمان‌های مردم نهاد و توسعه گردشگري

-         نقش آموزش و پژوهش در توسعه گردشگري

-         رویکردها و نظریه های جدید در صنعت گردشگری

-         فناوری اطلاعات و گردشگری الکترونیک

-         گردشگری، توسعه سیاسی و همبستگی ملی

-         جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری و توسعه پایدار

 جغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري

-         گردشگري و توسعه پايدار محيطي

-         ارزيابي ظرفيت محيطي براي توسعه گردشگري

-         ارزيابي اثرات زيست محيطي گردشگري

-         گردشگري و حفاظت از منابع طبيعي و جاذبه هاي گردشگري

-         پيامدهاي توسعه گردشگري طبيعي و ميراث

-         مدل‌هاي پايش و ارزيابي برنامه هاي توسعه گردشگري

-         تحليل و سازماندهي فضايي گردشگري در کشور

-         مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در ایران

 گردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی

-         گردشگری مذهبی و ترویج هویت اسلامی ایرانی

-         باورهای مذهبی و گردشگری حلال

-         ارتباط فرهنگی، گردشگری و کاهش آسیب‌های اجتماعی

-         موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری

-         نقش امنیت در توسعه گردشگری

-         تاریخ، هنر و گردشگری فرهنگی

-         مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در ایران

-         گردشگری فرهنگی، ادبی و هنرهای محلی

-         گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی

 گردشگری، اقتصاد و مدیریت

-         گردشگری، تولید ملی و توسعه کارآفرینی

-         بانکداری، بیمه و توسعه گردشگری

-         زیرساخت های گردشگری و صنایع وابسته

-         اهداف و برنامه های توسعه صنعت گردشگری

-         نقش مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری

-         مدیریت منابع در صنعت گردشگری

-         گردشگری، اقتصاد، اشتغال‌زايي و كارآفرين

تاریخ های مهم

ارسال اصل مقالات

23 بهمن 1393

اعلام نتایج داوری اصل مقالات

یک هفته کاری پس از ثبت فایل کامل مقاله در سایت

ثبت نام

2 اسفند 1393

برگزاری

17 اسفند 1393

با تصمیم شورای راهبردی همایش اصل و چکیده مقالات به صورت کامل دریافت و نتیجه بررسی مقاله پس از یک هقته کاری به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

 
conference website: http://tgid.ir