موزه داری نوین

modern museum management
 
 Use Pasargad for payment
basket
museum1
ناشر: کیان دانش، با همکاری انتشارات گردشگری (وابسته به علم گردشگری)
نوبت چاپ: اول،1392

کتاب حاضر حاصل مطالعات و نیز مشاهدات نگارندگان در میان آثار فارسی و لاتین و نیز برخی بررسی های میدانی بوده است که در 7 فصل پیش روی قرار گرفته است. فصل اول مقدمه ای است بر مفهوم موزه و ارتباط دو سویه آن با گردشگری و میراث و به بیان تاریخچه موزه داری پرداخته است. فصل دوم اصول و مفاهیم مجموعه داری را تشریح نموده و در فصول سوم و چهارم نگهداری مجموعه ها و نحوه نمایش آن مورد بررسی قرار گرفته است. درفصل پنجم برنامه‌ریزی امور موزه و مدیریت مالی مدنظر قرار گرفته و در فصل ششم مدیریت منابع انسانی مورد توجه بوده است.در نهایت فصل هفتم کتاب، بازاریابی و روابط عمومی موزه ها را، بعنوان نقطه تماس با بازدیدکنندگان تشریح نموده است.

قیمت: 1900 تومان