افتتاح وب سایت علم گردشگری: فروردین 1388

با کمال خوشبختی به اطلاع می رساند، این پایگاه اینترنتی جهت تسهیل ارتباطات میان کلیه علاقمندان به علم گردشگری ایجاد گردیده است. کلیه علاقمندان، دانشجویان، اساتید و کسانی که به نحوی اعتقاد بر نگرش علمی به حوزه گردشگری دارند مخاطبان ما هستند. ضمناً از دیگر اهداف این پایگاه نزدیک نمودن بخش های مختلف دولتی، خصوصی و علمی به یکدیگر و پرنمودن شکاف موجود می باشد.