مستند بچه های سیراف: اردیبهشت 1389

مینو حسنی اصفهانی: مستند بچه هاي سيراف ‏كه در بهمن ماه سال گذشته در بندر باستاني سيراف ، فيلم برداري شده بود به ميز تدوين سپرده شد. موضوع اين فيلم در ارتباط با نوجواناني است كه به عنوان راهنما در محوطه هاي باستاني اين شهر راوي قصه هاي كهن سرزمين اجدادي خويش مي باشند. مشاور اين پروژه آقاي فرهاد ورهرام مستند ساز برجسته كشور مي باشند. عوامل فيلم عبارتند از : محقق و كارگردان : حميد قزلو، فيلم بردار : محمدرضا تيموري، صدابردار : احمدرضا طائي، دستيار فيلم بردار : سعيد فرزاد، هماهنگ كننده محلي : محمد كنگاني. تدوين اين اثر توسط سعيد وحيدي و در موسسه دگافيلم در حال انجام ميباشد.