کتاب بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری به چاپ چهارم رسید

کتاب بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری برای چهارمین بار مورد تجدید چاپ قرار گرفت. این کتاب که برای نخستین بار در سال 1391 توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی به تعداد 1000 نسخه منتشر شده بود، برای دومین بار در سال 1393 تجدید چاپ و سومین چاپ آن نیز در سال 96 صورت پذیرفت. کتاب فوق از جمله منابع درسی آزمون گواهینامه "مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری" وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنابع دستی است.

در این کتاب می خوانید:  فصل اول: از تولد سایبر تا دولت الکترونیک، فصل دوم: تجارت و بازاریابی الکترونیک گردشگری، فصل سوم: ارزیابی وبگاه های گردشگری، فصل چهارم: ابعاد بصری گردشگری الکترونیک، فصل پنجم: رویکرد اطلاع رسانی و تعاملی در گردشگری الکترونیک، فصل ششم: مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در صنعت گردشگری ...

برای دریافت جزئیات بیشتر: کلیک نمایید

ضمناً این کتاب در برنامه برش اقتصادی رادیو اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است: کلیک نمایید

     
booket2