بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری

tourismindustry emarketing
tourismindustry emarketing1
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نوبت چاپ: چهارم، 1398

کتاب فوق از جمله منابع درسی آزمون گواهینامه "مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری" وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنابع دستی است.

در این کتاب می خوانید:  فصل اول: از تولد سایبر تا دولت الکترونیک، فصل دوم: تجارت و بازاریابی الکترونیک گردشگری، فصل سوم: ارزیابی وبگاه های گردشگری، فصل چهارم: ابعاد بصری گردشگری الکترونیک، فصل پنجم: رویکرد اطلاع رسانی و تعاملی در گردشگری الکترونیک، فصل ششم: مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در صنعت گردشگری

قیمت: 17000 تومان

نحوه دریافت: دیجی کالا؛ کتابفروشی های معتبر؛