سيري در مسايل حقوقي ميراث فرهنگي و گردشگري

 
miras
نام: سيري در مسايل حقوقي ميراث فرهنگي و گردشگري
مولف: فرهادخوانساري، فخرالدين صابري، عباسعلي زرين‌اقبال
ناشر: عیلام
سال و نوبت چاپ: اول 1386
 فصول كتاب: نگارنده در اين كتابچه ابتدا تعريفي از ميراث فرهنگي به دست مي‌دهد. سپس در ادامه برخي از مقررات ميراث فرهنگي تحت عنوان تخريب اموال و آثار فرهنگي و تاريخي در مواد 569-558 قانون تعزيرات در 11 ماده مطرح گرديده است. استفتاء و پاسخ‌ جمعي از مراجع و علما در خصوص برخي از مسائل پيرامون ميراث فرهنگي، بخش پاياني كتاب را تشكيل مي‌دهد.
 

گردشگری بین المللی و برنامه ریزی

gbb
نام: گردشگری بین المللی و برنامه ریزی
مولف: دالن جی. تیموتی مترجمين: ناصر سلطانی و حیدر لطفی
ناشر: قومس
سال و نوبت چاپ: اول 1388
 فصول كتاب: مرزها و گردشگري، مرزها و موانع، گردشگري در مناطق مرزي، چشم اندازهاي مرزي و گردشگري، تحولات جهاني، برنامه ريزي گردشگري در مناطق مرزي و نتيجه گيري.

خوشه گردشگری: رهیافتی نوین در توسعه صنعت گردشگری

نام: خوشه گردشگری: رهیافتی نوین در توسعه صنعت گردشگری
مولف: سیدعبدالله حسینی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اقتصاد نو
سال و نوبت چاپ: اول 1385
 

سیستم اطلاعات جغرافیایی و کابرد آن در برنامه ریزی توریسم

نام: سیستم اطلاعات جغرافیایی و کابرد آن در برنامه ریزی توریسم
مولف: دکتر منوچهر فرج زاده اصل
ناشر: سمت
نوبت چاپ: اول - 1384

فصول کتاب: سیستم های اطلاعات جغرافیایی و توابع تحلیلی آن، الزامات برنامه ریزی توریسم، سیستم اطلاعات توریسم، کاربردهای عمومی ساج در برنامه ریزی توریسم، کاربرد ساج در مکان یابی فضاهای توریستی، کابرد ساج در مسیریابی بهینه و تحلیل جریان های توریستی، پایش و نظارت بر فعالیتهای توریستی با استفاده از ساج، مطالعات موردی انجام شده برنامه ریزی توریسم با استفاده از ساج

برنامه ريزي توريسم در سطح ملي و منطقه اي

نام: برنامه ريزي توريسم در سطح ملي و منطقه اي
مولف: بهرام رنجبريان - محمد زاهدي
ناشر: جهاد دانشگاهي (دانشگاه صنعتي اصفهان)
نوبت چاپ: اول، 1379
فصول کتاب: اهميت برنامه ريزي توريسم، شيوه هاي برنامه ريزي توريسم، فرايند برنامه ريزي توريسم، گونه هاي توسعه توريسم، ملاحظات مربوط به سياست گذاري و برنامه ريزي ساختار، ملاحظات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي_ فرهنگي و ...

ماهیت گردشگری: ابعاد اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، سیاسی و محیطی گردشگری

نام: ماهیت گردشگری: ابعاد اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، سیاسی و محیطی گردشگری
مولف: مسعود معصومي
ناشر: پیک کوثر
سال و نوبت چاپ: اول 1385
 

اماکن مذهبی ایران و توسعه گردشگری

نام: اماکن مذهبی ایران و توسعه گردشگری
گردآورنده: نادر ریاحی سامانی
ناشر: صائن
سال و نوبت چاپ: اول 1385
 

جهانگردی در ایران: سیاست ها، برنامه های عمرانی و توسعه با رویکرد به جاذبه های طبیعی گردشگری

نام: جهانگردی در ایران: سیاست ها، برنامه های عمرانی و توسعه با رویکرد به جاذبه های طبیعی گردشگری
مولف: حسن تقی زاده انصاری
ناشر: اندیشه پویا
سال و نوبت چاپ: اول 1384
 

راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری و طبیعت گردی

نام: راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری و طبیعت گردی
مولف: سیدمسعود منوری
ناشر: کتاب فرزانه
سال و نوبت چاپ: اول 1384
 

مقدمه بر توسعه گردشگری و مهمانپذیری

نام:مقدمه بر توسعه گردشگری و مهمانپذیری
مولف: حسن قره نژاد
ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد (آران)
سال و نوبت چاپ: اول، 1386
 

برنامه ريزي ملي و منطقه اي جهانگردي

نام: برنامه ريزي ملي و منطقه اي جهانگردي
مولف: سازمان جهاني جهانگردي، ترجمه: دكتر محمود عبدالله زاده
ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي
سال و نوبت چاپ: دوم، 1384

فصول کتاب:  اهميت برنامه ريزي جهانگردي، رهيافت هاي برنامه ريزي جهانگردي، فرايند برنامه ريزي جهانگردي، شكل هاي توسعه جهانگردي، ملاحظات سياست جهانگردي و برنامه ريزي ساختاري، عوامل اقتصادي، محيطي و اجتماعي_ فرهنگي و ...

گردشگري و توسعه در جهان سوم

نام:گردشگري و توسعه در جهان سوم
مولف:جان لي، مترجمين: عبدالرضا ركن الدين افتخاري - معصومه السادات صالحي امين
ناشر: شركت چاپ و نشر بازرگاني
سال و نوبت چاپ: اول، 1383
 

سابقه برنامه‌ريزي توسعه گردشگري در ايران

نام: سابقه برنامه‌ريزي توسعه گردشگري در ايران
مولف: مسعود معصومي
ناشر: سميرا
نوبت چاپ: اول،1388
فصول كتاب: نگارنده در اين كتاب، سعي دارد مخاطبان را با سابقة برنامه‌ريزي توسعة گردشگري در ايران آشنا سازد. بدين‌منظور نخست به برنامه‌هاي تدوين شده از آغاز برنامه‌ريزي رسمي در ايران (1327) تا پيروزي انقلاب اسلامي (1357) پرداخته و سپس برنامه‌هاي تدوين‌ شده در دورة بعد از پيروزي انقلاب تا سال 1385 را تشريح كرده است

درآمدي بر رويكردها در برنامه‌ريزي توسعه گردشگري محلي، شهري و منطقه‌اي

نام: درآمدي بر رويكردها در برنامه‌ريزي توسعه گردشگري محلي، شهري و منطقه‌اي
مولف: مسعود معصومي
ناشر: سميرا
نوبت چاپ: اول،1388
فصول كتاب: اين كتاب به بررسي رويكردهاي برنامه‌ريزي گردشگري اختصاص دارد. بر اين اساس نگارنده نخست رويكردهاي غيريكپارچه يعني رويكرد تحقيق در عمليات (پژوهش عملياتي)، تكنولوژي رايانه‌اي (تحليل اقتصادسنجي، سابقه و تعريف آن و...) و فنون مديريت پروژه‌هاي بزرگ (روش سي. پي. ام ـ پرت) و سپس رويكردهاي يكپارچه يعني رويكرد برنامه‌ريزي جامع، تحليل و برنامه‌ريزي سيستمي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي ـ ساختاري، استراتژيك و فراگير بلندمدت و... را ارزيابي كرده است.

مباني برنامه‌ريزي صنعت گردشگري

نام: مباني برنامه‌ريزي صنعت گردشگري
مولف: رحيم حيدري‌چيانه
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
نوبت چاپ: اول،1387
فصول كتاب: نگارنده در كتاب حاضر، ضمن بيان كلياتي در خصوص تاريخچه و تعاريف اصطلاحات گردشگري، اصول و توسعة صنعت گردشگري و نيز مديريت و بازاريابي اين صنعت را بررسي مي‌كند. اين كتاب به منزلة كتاب درسي به ارزش 2 واحد براي دانشجويان گرايش‌هاي مختلف رشتة جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تدوين شده است.

راهنماي عمومي كوير و بيابان و نقش آن در توسعه گردشگري ايران

نام: راهنماي عمومي كوير و بيابان و نقش آن در توسعه گردشگري ايران
تاليف: منوچهر جهانيان مترجمين: ابتهال زندي و زهرا نادعلي پور
ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نوبت چاپ: اول،1388

فصول كتاب: كليات كوير و بيابان، نقش و اهمیت کویر و بیابان در توسعه گردشگری،راهنمای عمومی کویر و بیابان به زبان عربی، نقشه راهنمای مناطق کویری و بیابانی ایران و راهنمای عمومی کویر و بیابان به زبان انگلیسی

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

نام: برنامه ریزی توسعه جهانگردی
تاليف: دکتر حمید ضرغام بروجنی
ناشر: مهکامه
نوبت چاپ: اول،1389

نگاهی سریع به برنامه ریزی توسعه جهانگردی، فرایند توسعه جهانگردی، رویکرد به برنامه ریزی جهانگردی، فرآیند برنامه ریزی و پیمایش عمومی، جاذبه ها و فعالیتهای جهانگردی، زیرساختها خدمات تسهیلات و بازارهای جهانگردی، تجزیه و ترکیب جهانگردی

ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب