The Management of Tourism

The Management of Tourism
نام
Lesley Pender and Richard Sharpley
مولف / مترجم
SAGE Publications Ltd: 2005
سال و محل نشر
 
توضیح