بازاريابي گردشگري

نام: بازاريابي گردشگري
مترجم: محمد ابراهيم گوهريان: مؤلف:( لس لومسدن)
ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي
نوبت چاپ: دوم – 1386

فصول کتاب: محيط بازاريابي در صنعت گردشگري -مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري -رفتار مصرف كننده- رفتار خريد سازماني - تقسيم بندي بازار، موقعيت يابي و برنامه جامع بازاريابي و ...